In Zeehondencentrum Pieterburen streven we naar het welzijn van zowel de zeehonden in het wild als in de opvang te waarborgen. Daarom doen wij wetenschappelijk onderzoek naar de wilde zeehonden en ons proces in de opvang. De resultaten hiervan vertalen zich naar meer inzicht in hoe de wilde zeehonden zich gedragen, hoe hun ecosysteem er aan toen is, hoe we kunnen voorkomen dat ze in de problemen komen en mocht dat laatste wel gebeuren, hoe wij ze van de best mogelijke zorg kunnen voorzien aan de hand van de nieuwste inzichten in diergeneeskunde. Al onze resultaten delen we dan weer met onze collega’s over de hele wereld, zodat het ook ten goede komt aan zeehonden en de zee elders.

 

Onderzoek in het Dollardgebied

In de Dollard ligt schiereiland Punt van Reide, waar onze onderzoekers Bea en Marga, jaarlijks met hun team het gedrag van zeehondenmoeders en hun pups uitvoerig bestuderen. Hun onderzoeken geven een uniek inzicht in de band tussen moeder en pup, en de andere zeehonden die in het gebied leven. De onderzoeksresultaten hebben er mede toe geleid dat er vandaag de dag landelijk gewerkt wordt met zeehondenwachters en strenge observatieregels - en pups minder vaak worden opgevangen. Lees via onderstaande button alles over dit onderzoek, van de dagschema’s tot eerdere onderzoeksresultaten en ontmoet het team!

  

LEES MEER

 

Andere uitgevoerde onderzoeken

Waarom huilen zeehondenpups?

Waarom huilen zeehondenpups?

Wetenschappelijk onderzoek naar het vocaal leren van dieren

Gewone en grijze zeehonden behoren tot een speciale groep dieren. Dieren die, net als mensen, het vermogen hebben om hun stem in de loop van hun leven te vormen. Dit noem je ‘vocaal leren’. Ook papegaaien, zangvogels en vleermuizen hebben dit vermogen. Iedereen kent wel het voorbeeld van papegaaien die, wanneer ze door mensen worden opgevoed, menselijke geluiden gaan nadoen. Zeehonden kunnen dit ook! Een goed en heel bijzonder voorbeeld hiervan is een zeehond genaamd Hoover die verbleef in het New England Aquarium in Boston. Hoover werd opgevoed door mensen en leerde praten. Andrea Ravignani doet bij het Zeehondencentrum onderzoek naar het bijzondere spraakvermogen van zeehondenpups als onderdeel van zijn aanstelling bij het Max Planck instituut.

Lees meer...
Antibiotica resistentie in de Waddenzee

Antibiotica resistentie in de Waddenzee

De zeehond als bio-indicator voor antibiotica resistentie

Wereldwijd is er een groeiend besef dat toenemende antibiotica resistentie in ecosystemen de gezondheid van zowel mens als dier kan schaden. De afgelopen jaren zijn honderden zeehondenpups die in Pieterburen werden opgevangen onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën resistent tegen antibiotica. Ana Rubio Garcia, hoofd-dierenarts van het Zeehondencentrum in Pieterburen, doet dit als onderdeel van haar promotieonderzoek naar het zeehondenmicrobioom, oftewel de complete collectie van micro-organismen die in zeehonden voorkomen inclusief aanwezige antibioticaresistente varianten.

Lees meer...
Het Phocine distemper virus

Het Phocine distemper virus

Virussen blijven een bedreiging vormen voor zeehonden

In 2015 bereikte een vogelgriep variant de zeehondenpopulatie in Nederland met enkele honderden dode dieren tot gevolg. Het is meer dan 15 jaar geleden dat een uitbraak van het PDV-virus (zeehondenvirus) leidde tot duizenden dode zeehonden langs de Nederlandse kust en waarvan is aangetoond dat het in cycli van ongeveer 15 jaar terugkomt. Tot zo ver hebben er PDV uitbraken plaatsgevonden in 1988 en 2002. Onderzoek van het Zeehondencentrum in samenwerking met Erasmus MC en de veterinaire universiteit van Hannover heeft aangetoond dat de populatie nu weer vatbaar is voor een uitbraak.

Lees meer...