Skip to main content

Weekend van de Wetenschap 7 & 8 oktober

Nieuws

In het weekend van 7 & 8 oktober is het weekend van de wetenschap. Ook het Zeehondencentrum doet dit jaar weer mee. Dit jaar met het onderwerp: hoe kijk je als je niets kunt zien? We gaan het hebben over de zintuigen van de zeehond. Om precies te zijn: de snorharen.

SCHAUEN SIE SICH AUCH AN

Als wij iets willen vinden, gebruiken we meestal onze ogen en handen. Zeehonden moeten het onder water heel anders doen. Met hun snorharen kunnen ze de kleinste trillingen in het water opvangen en voelen waar vissen zwemmen. Zelfs als de vis al bijna 200 meter verderop is, kan de zeehond de achtergebleven trillingen nog voelen! Tijdens Weekend van de Wetenschap kun je in het Zeehondencentrum Pieterburen ervaren hoe een zeehond dat doet. Kom langs om snorharen te voelen, van dichtbij te zien hoe ze werken, en om de wetenschappers te ontmoeten die hier onderzoek naar doen. Deze activiteiten zijn gratis inbegrepen bij het kopen van een ticket voor je bezoek aan ons.

Datum en tijd

Zaterdag 7 oktober 2023
10:00-17:00

Zondag 8 oktober 2023
10:00-17:00


Lees verder

Weiterlesen

Bas Wemmenhove onze nieuwe directeur

Nieuws

Zeehondencentrum Pieterburen benoemt Bas Wemmenhove per 28 augustus als operationeel directeur
Bas wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het Zeehondencentrum in Pieterburen: Hij gaat in Pieterburen de komende twee jaar organisatorisch en inhoudelijk aan de slag om de dagelijkse operatie klaar te stomen voor een nieuwe toekomst in Lauwersoog. Hij ondersteunt Directeur-Bestuurder Niek Kuizenga, die gaandeweg steeds meer tijd en aandacht nodig heeft voor de realisatie van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden.   

SCHAUEN SIE SICH AUCH AN

Bas: “Ik vind het een enorme eer om de dagelijkse aansturing van het Zeehondencentrum in Pieterburen, en later in Lauwersoog, op me te nemen. Vanaf jonge leeftijd heb ik een enorme affiniteit met de natuur. De transitie naar één Werelderfgoedcentrum is prachtig en uitdagend tegelijk. Het biedt de kans om verder te bouwen aan een stevig fundament waarin natuur en mens centraal staan. Ik kijk er naar uit om mijn collega’s te ondersteunen en faciliteren in het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden.”

Niek: “Bas is een zeer ervaren people-manager, die onze passie voor de zeehond en het Unesco Werelderfgoed Waddenzee met ons deelt. Hij wordt gedreven door de wens om “ons” verhaal uit te dragen en daarmee bij te dragen aan een wereld waarin natuur en mens met elkaar in balans zijn. Bas is een bezielde én zakelijke persoonlijkheid. Iemand die onze missie en visie uitdraagt en medewerkers hierin meeneemt”  

Seehundzentrum Pieterburen

Zeehondencentrum Pieterburen is opgericht 1971. In 2025 staat er een verhuizing gepland naar Lauwersoog. De komende twee jaar realiseren we vanuit Pieterburen dé plek om te leren over, werken aan en bij te dragen aan duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit. Met als uitgangspunt, verhalenverteller en (klimaat) icoon: de zeehond. Slechts één stukje van een veel groter geheel. Het is onze overtuiging dat gezonde zeehonden en een gezonde zee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In ons centrum bestuderen onderzoekers wat we van dit principe kunnen leren. Voor de zeehond, voor onze zee én voor onze eigen gezondheid.


Lees verder

Weiterlesen

Zoo en Wildlife health conferentie 2023

Nieuws

Van 7-10 juni hebben Matilde Trambajolo (stagiaire dierenarts) en Anna Salazar Casals (dierenarts) de Gezondheidsconferentie Dierentuinen en Wilde Dieren 2023 bijgewoond, die plaatsvond in Valencia.

SCHAUEN SIE SICH AUCH AN

 • presentation Mathilde zoo and wildlife health conference

 • presentation Mathilde zoo and wildlife health conference

De organisatoren zeiden: “Deze conferentie biedt een uniek platform voor leden van de veterinaire gemeenschap, liefhebbers van wilde dieren en natuurbeschermers van over de hele wereld, om samen te komen, te discussiëren en kennis uit te wisselen over verschillende onderwerpen, waaronder de laatste vorderingen in onderzoek en de beste praktijken in het behoud van wilde dieren, diergeneeskunde en dierenwelzijn. Nu we geconfronteerd blijven worden met een snel veranderende wereld van opkomende ziekten, habitatverlies en klimaatverandering, is het werk van dierenartsen in dierentuinen en wildparken belangrijker dan ooit. Ons beroep speelt een cruciale rol in zowel het behoud van bedreigde diersoorten als de bescherming en het welzijn van de dieren onder onze zorg. Onze inzet, expertise en inzichten zijn van onschatbare waarde voor de bredere wetenschappelijke gemeenschap, beleidsmakers en het publiek.”

De conferentie was erg interessant, de inhoud erg leuk en informatief, en de mensen ontzettend aardig en bereid om te leren en samen te werken.

Matilde presenteerde een project dat ze deed voor haar masterthesis in de dierentuin van Barcelona. In dit project werd gekeken naar resistentie tegen antibiotica in de dierentuin. Ze keek naar verschillende monsters van verschillende dieren en controleerde op antimicrobiële resistentie. Matilde presenteerde haar resultaten. Dit is de samenvatting van haar presentatie:

“Het potentieel voor het ontstaan van antibioticaresistentie (AR) in dierentuinen vormt een uitdaging voor de juiste behandeling van individuen en een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid. Deze retrospectieve studie was gericht op de kenmerken van AR bij zoogdieren gehouden in de dierentuin van Barcelona tussen 2016-2021. Bacteriële kweken (n=1026) werden uit klinische dossiers gehaald, waarvan 29% positief was met beschikbare antibiogrammen (n=298). Hiervan werden 238 antibiogrammen geselecteerd volgens een “eerste-bacterie-genus-per-isolaat-per-patiënt” methodologie, voornamelijk van Bovidae (n=63), Delphinidae (n=41) en Hominidae (n=32). AR werd beoordeeld met inbegrip van het jaarlijks voorkomen van multidrugresistentie (MDR) (d.w.z. bacteriën die resistent zijn tegen drie of meer antibioticaklassen)a, het genereren van een cumulatief antibiogram (CA) (d.w.z. gevoeligheid van de tien meest geïsoleerde bacteriën voor de tien meest gebruikte antibiotica)b,c, en niet-gevoeligheidstrends voor geselecteerde pathogenen. De meest geïsoleerde bacteriën waren Escherichia spp. (n=78), Pseudomonas spp. (n=44) en Staphylococcus spp. (n=42). Jaarlijkse MDR-percentages schommelden tussen 28% (9/32 isolaten, 2018) en 72% (13/18, 2016; 20/28, 2019), zonder vastgestelde evolutie. De CA onthulde lage gevoeligheid van de meeste Gram-negatieve bacteriën voor ampicilline (0-70%; x̄=15%) en cefalexine (13-81%; x̄=35%). Ook Pseudomonas spp. vertoonde lage gevoeligheid voor verschillende antibiotica (0-86%; x̄=43%). De jaarlijkse ongevoeligheidspercentages daalden significant voor Escherichia, maar stegen voor Pseudomonas en Enterococcaceae (p<0,05). Over het algemeen werd AR aangetoond voor bacteriële isolaten in de dierentuin van Barcelona, wat de noodzaak voor een rationeel gebruik van antibiotica onderstreept. Bovendien laat deze studie zien hoe CA kan dienen als leidraad voor empirische voorschriften wanneer deze voorzichtig worden uitgewerkt en geïnterpreteerd.”

Anna presenteerde de resultaten van het artikel dat in augustus 2022 werd gepubliceerd over zeehondenverstrikkingen. Het publiek was erg blij met de inhoud van de lezing en was verrast door de resultaten. Dit is de samenvatting van Anna’s presentatie: “In de afgelopen decennia is de hoeveelheid marien afval in onze oceanen toegenomen, wat heeft geleid tot meer interacties tussen afval en dieren. Meer interacties leiden vervolgens tot meer verstrikkingen, waardoor het normale gedrag van een dier verandert en zijn overleving mogelijk wordt beïnvloed. De huidige studie verzamelde informatie over twee soorten fociden, gewone zeehond (Phoca vitulina) en grijze zeehond (Halichoerus grypus), die gedurende 11 jaar (2010-2020) langs de Nederlandse kust (n=145) werden getroffen door marien afval. De gegevens omvatten strandingen en waarnemingen van levende en dode dieren die werden gemeld bij een van de drie Nederlandse rehabilitatiecentra voor zeehonden. De resultaten van onze studie laten zien dat: (i) het aantal verstrikte zeehonden is verviervoudigd gedurende de onderzoeksperiode, (ii) 67% van de verstrikte dieren jonge dieren waren, (iii) het aantal verstrikte grijze zeehonden meer dan 4 keer zo hoog was als dat van gewone zeehonden, terwijl gewone zeehonden meer kans hadden om puin in te slikken, en (iv) 88% van het puin dat verstrikking veroorzaakte afkomstig was van de visserij/botenindustrie. De verschillen tussen de soorten die we vonden kunnen worden verklaard door verschillen in hun gedrag, hun foerageerstrategieën en hun habitatvoorkeuren. Er was geen consensus bij het rapporteren van laesies of verstrikkend materiaal, waardoor geen verdere analyse mogelijk was. Toekomstig onderzoek op dit gebied zal enorm profiteren van het standaardiseren van gegevensverzameling en voor dit doel presenteren we een nieuw gedetailleerd strandingsformulier. Ondanks de toegenomen publieke bewustwording over de negatieve milieueffecten van marien afval, zijn er meer initiatieven en beleid nodig om de bescherming van het mariene milieu in Nederland te garanderen.”

Dankzij deze conferentie hebben Matilde en Anna contact gehad met met veel dierenartsen van over de hele wereld en het werk van Zeehondencentrum Pieterburen onder de aandacht te brengen. Verder hebben verschillende studenten diergeneeskunde van verschillende Europese universiteiten deze conferentie bijgewoond en waren geïnteresseerd in onze educatieve programma’s, zowel in dierengeneeskunde als in de zeehondenzorg afdeling.


Lees verder

Weiterlesen

Het Zeehondencentrum slaat alarm om gekwelde pups

Nieuws

Van selfies tot stenen gooien, zeehondenpups vinden nergens rust

Zeehondencentrum Pieterburen heeft de afgelopen twee weken veel te veel gevallen meegemaakt van verstoorde zeehondenpups. In de afgelopen weken zijn er 33 zeehondenpups opgevangen in Zeehondencentrum Pieterburen. Hiervan zijn 10, een derde van alle gevallen, aantoonbaar door acties van het publiek in de opvang terecht gekomen. Het centrum benadrukt nogmaals dat door het in 2020 getekende Zeehondenakkoord dit strikt verboden is.

SCHAUEN SIE SICH AUCH AN

Het Zeehondencentrum Pieterburen slaat alarm vanwege het grote aantal verstoorde zeehondenpups dat ze tot zo ver heeft moeten opvangen. Het centrum heeft dit seizoen in korte tijd 33 pups opgevangen, waarvan maar liefst in 10 gevallen acties van omstanders de directe aanleiding tot opvang waren. Ter vergelijking: in 2022 ging het om respectievelijk 19 opgevangen dieren, waarvan 3 door verstoring. Waarschijnlijk speelt dit jaar het warme weer mee dat er meer mensen op de stranden zijn, maar hun gedrag van sommige mensen rondom zeehonden laat ernstig te wensen over. Het gaat dan van selfies maken, zeehonden aaien, huisdieren in de buurt laten komen, tot zelfs stenen gooien naar de dieren. Deze verstoring zorgt ervoor dat de moeder niet meer terug komt, waardoor de hulpeloze pup alleen achterblijft. Wordt deze niet opgevangen, dan is de kans groot dat het overlijdt.

“Vanuit dierenwelzijn vindt het Zeehondencentrum Pieterburen dit bijzonder kwalijk”

Niek Kuizenga.

Gevaar voor mens en dier

Bovendien is het aanraken van zeehonden, zelfs de kleine pups, niet zonder gevaar. Het zijn de grootste roofdieren van Nederland. Zeehonden hebben een krachtige beet die bij mensen tot heftige ontstekingen kan leiden. Een zeehondenbeet moet met speciale antibiotica behandeld worden. In twee gevallen werden pups in de armen van kinderen geplaatst voor een foto. Een groot risico voor zowel mens als dier.

Zeehondenakkoord

Op 4 juni 2020 is het Zeehondenakkoord getekend en van kracht gegaan. Dit akkoord moet het opvangen van zeehonden voorkomen, door meer te werken met observatie en verplaatsing. Zo komt het bij pups vaker voor dat deze uren alleen liggen, wanneer de moeder op jacht is. Dit is ook gebleken uit eerder gedragsonderzoek naar zeehonden(moeders) in de Dollard. Pups liggen soms tot wel 8 uur alleen, zonder nadelige gevolgen. Een alleen liggende pup is dus niet altijd in nood en moet met rust worden gelaten. Tenslotte is in het akkoord ook opgenomen dat voor de veiligheid van het dier, maar ook die van de mens, het verboden is om zelf actie te ondernemen. Enkel gecertificeerde zeehondenwachters mogen dit en staan in nauw contact met het opvangcentrum in wiens gebied zij actief zijn. Het is aan de opvangcentra om te bepalen of een zeehond al dan niet moet worden opgevangen.

Lees verder

Weiterlesen

Bouw update WEC

Nieuws

De bouw van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog is in volle gang. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de fundering van het gebouw. Een onderdeel daarvan is het gieten van beton. Voor zo’n groot gebouw is daar een hoop voor nodig. Gister was er zelfs een file aan betonvrachtwagens om het af te leveren. Bekijk hier de timelapse van de voortgang van afgelopen weken: http://timelapsebot.netcamviewer.nl/download/NCVTimelapser_CID_1437_PID_image_PSN_image_2023-06-01_06-18-37-1686142474.mp4 

Wil je de werkzaamheden van het Werelderfgoedcentrum op de voet volgen? Dit kan via de BouwApp!

SCHAUEN SIE SICH AUCH AN

Lees verder

Weiterlesen

Zeehondencentrum Pieterburen vangt eerste pup van de zomer op

Nieuws

Zeehondencentrum Pieterburen heeft de eerste gewone zeehondenpup van deze zomer opgevangen. Het dier was gevonden door omstanders. Zij zagen geen moeder in de buurt en dachten dat het hulp nodig had. Het Zeehondencentrum wil iedereen erop wijzen dat het verboden is om zeehonden aan te raken, behalve voor getrainde zeehondenwachters. Dit is de enige manier waarop operationele zeehondenopvangcentra het beleid volgens het Zeehondenakkoord kunnen nastreven.

SCHAUEN SIE SICH AUCH AN

Op vrijdagmiddag 19 mei kwamen omstanders een gewone zeehondenpup tegen in de buurt van Sint Jacobiparochie. Deze lag alleen in het slik zonder dat er een moeder in de buurt was. Aangezien het om een jong dier ging, gingen de omstanders ervanuit dat het niet voor zichzelf kon zorgen. Daarom besloten ze de pup mee te nemen. Vervolgens hebben zij Zeehondencentrum Pieterburen gebeld om professionele hulp in te schakelen.

Handelen naar Zeehondenakkoord

Hoewel het Zeehondencentrum begrip heeft voor de goede intenties, is dit niet de gewenste manier van werken. Het zelf oppakken en helpen van zeehonden is in strijd met het beleid dat is vastgelegd in het Zeehondenakkoord in 2020. In dit akkoord wordt de focus gelegd op het observeren van wilde zeehonden, voordat het besluit wordt genomen of opvang nodig is. Daarom zijn er getrainde zeehondenwachters die de gemelde dieren controleren en alle nodige informatie doorspelen naar het zeehondenopvangcentrum waarvoor zij actief zijn. Vervolgens besluit het centrum of een zeehond naar de opvang wordt gebracht. Deze manier geeft de meeste zekerheid dat opvang de juiste keuze was. Wanneer het publiek besluit om zelf in te grijpen, wordt het voor zeehondenopvangcentra onmogelijk om dit beleid na te streven.

Pup Crista is vernoemd naar de klapmuts

Een zeehondenmoeder kan haar pup tot wel 8 uur alleen laten, zonder dat er iets aan de hand hoeft te zijn. Helaas was de pup te ernstig verstoord om terug te plaatsen in het gebied waar zij vandaan kwam. Daarop werd dan ook besloten om het dier op te vangen. Eenmaal in Pieterburen kreeg zij de naam Crista. Deze naam is afgeleid van de wetenschappelijke naam voor de klapmuts, de Cystophora cristata. Een zeehondensoort die normaliter niet in Nederland voorkomt, maar die in maart dit jaar een jong baarde op Vlieland. Een unieke gebeurtenis en daarom de inspiratie voor de naam van de eerste pup deze zomer. Waarschijnlijk was zij hoogstens zes dagen oud en prematuur geboren. Dat maakt haar nog erg zwak en zij wordt daarom nauwlettend in de gaten gehouden door de dierenartsen en intensief verzorgd. De pup is op dit moment op veilige afstand te bewonderen in het Zeehondencentrum.

Pupseizoen in volle gang

De eerste pup markeert de start van het geboorteseizoen van de gewone zeehond. Vele pups zullen de komende tijd geboren worden en zo’n drie à vier weken melk krijgen van de moeders. Alle zeehondenopvangcentra en zeehondenwachters blijven daarom oproepen om juist nu zo veel mogelijk afstand te houden van zeehonden, zodat moeder en pup deze zoogperiode ongestoord kunnen doorkomen. Wanneer mensen toch twijfels hebben over de gezondheid van een dier moeten zij melding doen via 144 (24 uur per dag bereikbaar). Na melding worden zeehonden minstens 24 uur geobserveerd, omdat uit onderzoek blijkt dat veel zeehonden zichzelf goed kunnen redden – mits ze voldoende rust krijgen in die 24 uur. Zeehondenwachters kunnen daarvoor zorgen door gebieden af te zetten en het publiek te informeren, terwijl ze in contact blijven met de zeehondencentra over de toestand van het dier.

Lees verder

Weiterlesen

Eerste paal bouw WEC

Bouw Werelderfgoedcentrum gestart

Nieuws

De bouw van het nieuwe Werelderfgoedcentrum Waddenzee is officieel gestart! Op donderdag 20 april is de officiële aftrap ingeluid met het slaan van de eerste paal. Dit vierden we met een gezelschap van diverse stakeholders, genodigden en direct betrokkenen dit bijzondere moment op de bouwlocatie in de haven van Lauwersoog. We zijn zo trots!

SCHAUEN SIE SICH AUCH AN

 • Eerste paal bouw WEC

 • Werelderfgoedcentrum Waddenzee Lauwersoog

 • Helmen op de bouwplaats

 • Niek Kuizenga

De eerste paal werd geslagen door wel een heel bijzonder iemand: Ona van Dijk (bijna 3 jaar). Ona is de dochter van onze collega’s Sander van Dijk en Eva Nogue Astier. Hiermee willen we benadrukken dat er een centrum wordt gebouwd waarbij bewustwording over de toekomst van het Waddengebied voor Ona, haar generatie en de generaties na haar centraal staat.

Onze directeur Niek: “Op deze bijzondere plek gaan we werken aan een gezonde balans tussen mens en natuur, voor de wereld van morgen. We doen het voor ‘Ona’, haar generatiegenoten en alle generaties na haar. Dit centrum wordt een plek waar we onze handen uit de mouwen steken om mensen bij onze missie te betrekken met activiteiten, exposities en ervaringen. Zo willen we zo veel mogelijk mensen inspireren én activeren hun eigen steentje bij te dragen aan een duurzame en gezonde Waddenzee.”

Een belofte aan de Wadden

Alvast een voorproefje van de nieuwe experience: een interactieve tentoonstelling die we in 2025 zullen openen. Met een activiteit geleiden we de aanwezigen naar een persoonlijke belofte aan het Waddengebied voor de nabije toekomst. Deze beloftes zijn ter plekke verbonden aan een oude ankerketting. Zo kan er over twee jaar bij de opening van het Werelderfgoedcentrum teruggekeken worden op een verzameling niet vergeten en hopelijk zelfs ingeloste beloftes aan het Waddengebied.

Waddenbelofte

Volg de bouw

Nu de bouw van start is, volg je alle ontwikkelingen en updates gemakkelijk via de BouwApp. Hoe doe je dat?

 1. Ga naar je appstore om de BouwApp gratis te downloaden. De app is beschikbaar voor zowel Android als Apple devices.
 2. Zoek in de app naar ‘Werelderfgoedcentrum Waddenzee’ of ‘WEC’. 
 3. Open het project en klik op ‘volgen’.

Bouwplaats Werelderfgoedcentrum Waddenzee Lauwersoog

Of neem een kijkje op de projectwebsite van Weltnaturerbezentrum Wattenmeer.

Lees verder

Weiterlesen

Klapmutspup niet meer gezien

Nieuws

De locatie van de herplaatsing is niet toegankelijk voor mensen. In samenwerking met het ministerie hebben we dinsdag 4 april gecheckt of de pup nog op locatie was, maar dat was niet het geval. Op donderdag 13 april was er ook geen teken van de pup.

SCHAUEN SIE SICH AUCH AN

 • Klapmuts jong wordt vervoerd

 • Klapmuts op nieuwe locatie

 • Klapmuts pup in Nederland

In de ochtend van maandag 27 maart heeft een klapmuts een jong gebaard op het strand van Vlieland. Op verzoek van diverse instanties hebben we de pup helaas moeten verplaatsen naar een rustig natuurgebied op vrijdag 31 maart. Daarom werken we samen met het ministerie om het gebied te controleren en de pup in de gaten te kunnen houden.

Op dinsdag 4 april is er een observatie uitgevoerd op de locatie, maar de pup werd niet gezien. Op donderdag 13 april was er ook geen teken van de pup. We vermoeden daarom dat het dier vertrokken is, maar we blijven de locatie nauwlettend in de gaten houden.

Herplaatsing

Helaas hebben we, mede op verzoek van diverse instanties, de pasgeboren klapmuts moeten verplaatsen naar een rustig natuurgebied. De moeder was, geheel volgens verwachting, vertrokken. De zoogperiode (die van nature bij klapmutsen erg kort is: 4 dagen) was voorbij. In deze periode heeft de pup rust nodig. In verband met de drukte op het strand en daardoor te veel verstoring, maakten we ons daar zorgen over. Een van de voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen is het verplaatsen van de pup naar een natuurgebied waar mensen niet mogen komen. Hier zou hij niet gestoord kunnen worden, omdat het gebied niet toegankelijk is voor publiek. 

Klapmuts moeder en pup op vlieland

Klapmuts moeder en pup op Vlieland

Credits: Gerard Koster Joenje – Vlielandplaatjes.nl


Lees verder

Weiterlesen

Volwassen grijze zeehond

Nieuws

Afgelopen zondag is Cornelia vrijgelaten! Deze volwassen grijze zeehond kwam 21 februari verzwakt bij ons binnen. En nu is ze weer sterk genoeg om terug te gaan naar de Waddenzee. Samen met andere grijze zeehonden is ze vrijgelaten. Het was een prachtige vrijlating bij zonsondergang.

Het gebeurt niet vaak dat we een volwassen grijze zeehond in de opvang hebben. Vrijwilliger Martina Zilian heeft mooie foto’s van haar gemaakt. 

SCHAUEN SIE SICH AUCH AN

 • Zeehond cornelia Foto: Martina Zilian

 • Close up van zeehond cornelia Foto: Martina Zilian

 • Volwassen grijze zeehond Cornelia Foto: Martina Zilian

Lees verder

Weiterlesen

Collega Sander op tv programma Tijd voor Max

Nieuws

De geboorte van een klapmuts op Vlieland was bijzonder nieuws. Onze collega Sander van Dijk was uitgenodigd bij het tv programma Tijd voor Max om meer te vertellen over de deze zeehondensoort. Hij had onder andere een schedel van klapmuts meegenomen om te laten zien aan de kijkers. Ook was Gerard Koster Joenje van vlielandplaatjes.nl erbij om wat mooie beelden te laten zien. De onderstaande afbeeldingen zijn ook van Gerard. 

Bekijk hier het fragment.

SCHAUEN SIE SICH AUCH AN

Lees verder

Weiterlesen

 • 1
 • 2