Talking seals

From 07 December 13:00 until 14:00
+31(0)595-526 526 (10:00-17:00 uur)

By: Andrea  Ravignani, PhD; Marie-Curie, research fellowship

English spoken! In the wild, harbour seal pups cry to get milk from their mother. It is believed that these vocalizations help the mother to recognize her own pup. One of the lines of research currently taking place at the Sealcentre investigates how evolution shaped seals’ capacities for learning how to modify their vocal behaviour. This project explores pup sound production. The seals are recorded around feeding times with a microphone. Analyses of vocalization variability across individuals will test if and how vocalizations are socially learnt. In addition, we study the anatomy of the vocal tract of seals. We hope that this research will provide a better understanding of how the sounds produced by the pups change as they grow older and are in contact with each other.

---

In het wild huilen zeehondenpups om melk van hun moeder te krijgen. Er wordt verondersteld dat deze vocalisaties de moeder helpen haar eigen pup te herkennen. Eén van de onderzoeken die momenteel worden gedaan in het Zeehondencentrum onderzoekt hoe evolutie de capaciteit van zeehonden om hun vocaal gedrag aan te passen heeft gevormd. Het project verkent de geluidsproductie van pups. De zeehonden worden rond voedertijd met een microfoon opgenomen. Analyses van de variabiliteit van de vocalisaties in individuele gevallen worden gebruikt om uit te wijzen of en hoe vocalisaties sociaal aangeleerd worden. Daarnaast wordt de anatomie van het spraakkanaal van zeehonden bestudeerd.  Hopelijk biedt het onderzoek meer kennis over hoe geluiden die een pup produceert veranderen naarmate ze ouder worden en onderling contact hebben. Engels gesproken