Skip to main content

Waarden van de Waddenzee

De Waddenzee is erfgoed. Dat betekent dat we het gebied belangrijk vinden. Het heeft voor ons een bijzondere waarde. De waarden van de Waddenzee willen doorgeven aan de generaties na ons. Dus we willen het gebied beschermen. Jij ook? En waarom?

Laatst geupdate op 03-07-2023

Bekijk ook

 • Zeehondenmoeder en pup
 • Waddenzee
 • Zeehondenpup
 • Scholeksters

  Wat betekent de Waddenzee voor jou?

  Voor ons is de Waddenzee ontzettend belangrijk. En niet alleen omdat het het leefgebied is van de zeehond. Heel veel andere dieren en planten zijn ook afhankelijk van de Waddenzee. Zelfs veel mensen zijn afhankelijk van de Waddenzee; ze wonen aan de kust of op de eilanden en eten de vissen die er gevangen worden. En we vinden de Waddenzee ook gewoon heel mooi. Dat zijn voor ons allemaal waarden van de Waddenzee.

  Veel mensen vinden de Waddenzee belangrijk. Dit verschilt per persoon: verschillende mensen hebben verschillende waarden. Sommige mensen vinden de Waddenzee vooral belangrijk omdat vele vogels op hun trektocht van het Arctisch gebied naar Afrika een tussenstop maken in de Waddenzee. Andere mensen houden vooral van het weidse landschap en van lopen in de modder. Nog weer andere mensen vinden het vooral heel bijzonder dat het landschap steeds verandert; elk uur is de Waddenzee immers anders.

  UNESCO Werelderfgoed

  Omdat zo veel mensen vinden dat de Waddenzee bijzondere waarde heeft, erkent UNESCO de Waddenzee als Werelderfgoed. Dat betekent dat UNESCO vindt dat de Waddenzee voor iedereen op de wereld belangrijk is: het heeft Uitzonderlijke Universele Waarde. UNESCO heeft dat bepaald door te kijken naar tien punten. De Waddenzee voldoet aan de laatste drie van die tien criteria.

  Criterium 8: Geologische processen

  De Waddenzee verandert continu. Eb en vloed wisselen elkaar af: twee keer per dag verandert de Waddenzee van zee in land en weer terug. Samen met de wind zorgt het getij ervoor dat er op sommige plekken zand en slib verdwijnt, wat op andere plekken weer achterblijft. Door het getij is het gebied dus heel dynamisch. Eilanden, zandbanken, prielen, geulen, kwelders en duinen worden gevormd, verschoven en weer afgebroken. Dat proces gaat constant door, op de meeste plaatsen zonder dat mensen ingrijpen. Het gebeurt bijna nergens ter wereld dat een gebied zich op deze manier kan vormen. Dat dat in de Waddenzee wél kan, is heel bijzonder.

  Criterium 9: Ecologische en biologische processen

  In de Waddenzee leven heel veel verschillende planten en dieren. Veel van die planten en dieren komen in grote aantallen voor. Met andere woorden, er is een grote biodiversiteit èn een grote biomassa. Veel dier- en plantensoorten houden van plaatsen waar twee gebieden in elkaar overgaan. In de Waddenzee gaat land over in zee en zoet water in zout. Daarom voelen veel dieren en planten zich er thuis.

  De Waddenzee is vooral heel belangrijk voor trekvogels, die hier een tussenstop maken tijdens hun tocht van bijvoorbeeld Groenland naar west-Afrika. Ze vinden hier heel veel voedsel. De Waddenzee is dus ook ontzettend belangrijk voor het leven op andere plekken op de wereld, waar andere dier- en plantensoorten afhankelijk zijn van deze trekvogels.

  Criterium 10: Biodiversiteit

  In de Waddenzee leven wel 10.000 soorten planten en dieren. Omdat er zoveel voedsel is voor vogels kunnen er wel 6,1 miljoen vogels tegelijk in de Waddenzee leven. Per jaar trekken er wel 12 miljoen vogels door het gebied. Behalve dat er genoeg voedsel is is er ook weinig verstoring voor vogels, waardoor ze in alle rust op krachten kunnen komen tijdens hun lange tochten van het noorden naar het zuiden van de planeet en weer terug. Sommige soorten vliegen helemaal van het noorden van Groenland, Canada en Rusland via de Waddenzee naar het westen en zuiden van Afrika, zoals de Bissagoseilanden in Guinee-Bissau en Banc d’Arguin in Mauritanië.

  Wist je dat…

  De Waddenzee niet alleen belangrijk is voor de biodiversiteit in Nederland, Duitsland en Denemarken? De Waddenzee is belangrijk voor een groot deel van de wereld! 

  Behoud van de Waddenzee

  Vanwege deze geologische, ecologische en biologische processen en de grote biodiversiteit en -massa vindt UNESCO dat de Waddenzee beschermd moet worden. Daar zijn wij het roerend mee eens. De Waddenzee is ontzettend belangrijk. Niet alleen op zichzelf, maar ook omdat heel veel soorten en gebieden op andere plekken op aarde van dit gebied afhankelijk zijn. Daarbovenop is aandacht voor geologische, biologische en ecologische processen, en biodiversiteit voor iedereen belangrijk. Het bestaan van iedereen op de wereld is er namelijk afhankelijk van. Toch wordt de Waddenzee nog altijd op verschillende manieren bedreigd. Daarom zetten wij ons in voor een gezonde en duurzame toekomst voor de Waddenzee.

  Bronnen:
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Waddenzee: Uitzonderlijke Universele Waarden (OUVs). 2019.
  Wadden Sea World Heritage. One Wadden Sea: One Global Heritage.