Lid Raad van Toezicht

Zeehondencentrum Pieterburen en Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee 

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid van onze Raad van Toezicht met een financieel profiel.

 

Wie zijn wij?

We stellen we ons graag even aan je voor. Wij zijn Zeehondencentrum Pieterburen. We zijn zowel een goed doel áls een leerzame dagattractie / uitje. Wij zijn hét zeehondenziekenhuis van Europa.  Maar we doen veel meer dan zeehonden opvangen en verzorgen!   

Dankzij de zeehondenopvang en -zorg van de laatste 50 jaar weten we zoveel meer over het leven in de Waddenzee en hoe dat leven zich verbindt met óns leven. De zeehond zien we als graadmeter van de Waddenzee en de Waddenzee daarmee weer als graadmeter voor onze eigen gezondheid.  Want samen zijn wij één natuur.  

Vanuit Zeehondencentrum Pieterburen zijn wij een paar jaar geleden gestart met het initiatief Werelderfgoedcentrum Waddenzee, waarbij nieuw opgerichte stichting als doel heeft een centrum over UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee in de haven van Lauwersoog te realiseren. 

En alles wat we doen, doen we vanuit onze waarden:

  • Bevlogen, voor een duurzame toekomst
  • Samen, als gemeenschap
  • Handson, aan de slag 

Onze organisatie

Binnenkort start de bouw van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee Dit initiatief bouwt verder op Zeehondencentrum Pieterburen. Beide organisaties zijn zelfstandige stichtingen, en vormen een eenheid van toezicht en bestuur. Deze personele unie tussen Werelderfgoedcentrum Waddenzee en Zeehondencentrum Pieterburen versterkt beide organisaties waardoor zij gezamenlijk een bredere doelstelling behartigen. Nu nog vormen we een personele unie, maar over enige tijd gaan deze fuseren.  

De aansturing van Stichting Zeehondencentrum Pieterburen en Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee is in handen van de directeur-bestuurder, de heer Niek Kuizenga. Dit doet hij samen met  de operationeel directeur, de HR & transformatiemanager en de projectmanager van het Werelderfgoedcentrum.  

De wettelijke taken, de controle, het toezicht en de raadgevende/adviserende rol wordt vervuld door de Raad van Toezicht. De RvT levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichtingen.  Zij doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen.  

De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke, ecologische, culturele, economische en financiële belang van beide organisaties en weegt de belangen af van allen die bij de organisaties zijn betrokken (stakeholders). 

Binnenkort zal ook Raad van Advies van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee worden geïnstalleerd. Deze Raad adviseert de RvT en de directeur-bestuurder (gevraagd en ongevraagd) op het gebied van wetenschap, onderzoek, educatie en programmering en zal bestaan uit vertegenwoordigers uit de wetenschap (ecologie, geomorfologie, virologie en biodiversiteit), educatie, Waddenbeheer, publieksfuncties, publiciteit en communicatie. Daarmee wordt het unieke karakter van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, namelijk de combinatie van beleving, innovatie en onderzoek, geborgd. 

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 natuurlijke personen.  

De huidige situatie ziet er als volgt uit: 

  • Voorzitter: Hans Alders (voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, voormalig Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen) 
  • Lid: Mr. Drs. Michael Sijbom (directeur-bestuurder St. Landschap Overijssel) en een drietal nieuw te benoemen leden (waarvan één lid met een financieel profiel) 
  • NB. Het huidige lid Prof. Dr. Ab Osterhaus (viroloog en influenzadeskundige) zal de RvT binnenkort verwisselen voor een rol in de Raad van Advies 

Gezochte kandidaat

De Raad van Toezicht is, vanwege het betrokken en complexe belangenveld, en de aanstaande overstap van de heer Ab Osterhaus voornemens drie extra stoelen in de RvT open te stellen. 

Gezocht wordt een kandidaat die kennis heeft van (complexe) financiële situaties. Voor deze vacature denken we aan iemand met bestuurlijke ervaring die als ondernemer of hoger leidinggevende werkzaam is bij een financiële instelling, een financiële rol binnen een bedrijf of in accountancy. Het lid met financiële expertise vormt samen met een collega uit de RvT de audit-commissie. Ervaring met toezicht is een pré. 

De Raad van Toezicht gaat bestaan uit 5 leden. Die worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Met de mogelijkheid de benoeming te verlengen met een tweede periode. 

De tijdsbesteding is ongeveer 70 uur per jaar. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak onbezoldigd, Desgewenst kan er gebruik gemaakt worden van een vergoedingsregeling voor gemaakte onkosten. 

Stichting WEC werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.  

Interesse?    

Heb je vragen over deze vacature of over onze organisatie? Dan kan je bellen met Michael Sijbom, hij is te bereiken op: 06-42747944.  

Wil je graag reageren op deze vacature? Mail dan je motivatie en CV naar pno@zeehondencentrum.nl 

Meld een zeehond. Een zeehond in nood gezien? Bel 0595 526 526 (24 uur per dag bereikbaar). Lees meer.