18 mei 2019
Cookie werd gezien in de haven van Lauwersoog, vlakbij de vaargeul. Hij zwom wat rond en zijn moeder was nergens te vinden, ook niet nadat Cookie een aantal uren in de gaten werd gehouden. Normaal wordt er langer geobserveerd, maar als snel werd duidelijk dat de situatie rondom de vaargeul te gevaarlijk was voor zo’n jonge zeehond. En zo kwam Cookie in Pieterburen aan...