Zeehondencentrum Pieterburen is sinds de oprichting in 1971 uitgegroeid tot een gespecialiseerd ziekenhuis voor zeehonden die door vervuiling en/of verstoring ziek zijn geworden, gewond zijn geraakt of zijn verweesd.

De zeehond is voor ons de vertegenwoordiger en graadmeter van de Waddenzee. Omdat hij in onze zee bovenaan de voedselketen staat, vormt hij het boegbeeld van datgene wat wij willen bewaken voor toekomstige generaties: een schone zee met een gezonde zeehond. Afval van visnetten en toenemende plasticsoep in onze zeeën zijn uitdagingen waar wij ons voor inzetten. Onder andere door mee te werken aan duurzame oplossingen en het creëren van bewustwording. Naast de opvang van zeehonden, spelen onderzoek, educatie en voorlichting een belangrijke rol in ons werk.

Wilt u er aan bijdragen dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de zeehond en zijn leefgebied? Dit kan met een periodieke schenking of door ons in uw testament op te nemen.

 

Wilt u dat uw nalatenschap of een deel daarvan ten goede komt aan de zeehonden? In uw testament kunt u vastleggen dat het Zeehondencentrum uw erfgenaam of één van uw erfgenamen wordt. Dit kan vrij van erfbelasting, omdat Zeehondencentrum Pieterburen een goed doel is met een ANBI-status.

LEES MEER

Een periodieke schenking houdt in dat u voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt. Door deze gift vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting en ontvangt u een deel van uw gift terug.

LEES MEER

Uw schenking komt ten goede aan...

Rehabilitatie

Rehabilitatie

...van zeehonden die gewond, ziek of verweesd zijn, vaak door menselijk toedoen

Onderzoek

Onderzoek

...om de beste zorg voor de zeehonden mogelijk te maken

Educatie

Educatie

...ter bewustwording van de schoonheid en kwetsbaarheid van de zeehond en de zee