De waddenzee, het leefgebied van de zeehond

In juni 2009 is de Waddenzee uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Op dit moment valt 66% van het totale waddengebied onder het Werelderfgoed. Het totale gebied is 400 kilometer lang en heeft een oppervlakte van bijna 10.000 km². Het bestaat uit 280 km² kwelder (een begroeid stuk land dat direct aan zee grenst), 4.120 km² bij eb droog vallende wadplaten (zandafzettingen in zee), 2.325 km² altijd overstroomde wadplaten en geulen en 240 km² eilanden en zandbanken.

Al deze geulen, platen en vertakkingen maken de Waddenzee uniek. De stromingen van het zeewater, de getijden, de wind en andere natuurkrachten zorgen ervoor dat het uiterlijk van het waddengebied constant verandert. Aan de andere kant van de Waddeneilanden ligt nog bijna 3.000 km² Noordzee-kustzone die ook bij het gebied hoort, net als delen van Duitsland en Denemarken. De Waddenzee is daarmee één van de grootste getijdengebieden ter wereld.

De zeehond in de Waddenzee

Het Waddenzeegebied is één van de weinige plekken waar je zeehonden kunt treffen in hun natuurlijke leefomgeving. Soms vind je een zeehond midden in de golven op zee, een andere keer zie je ze in de zon liggen te rusten of te zogen op de drooggevallen zandplaten. In Nederland zijn nu ongeveer 15.000 zeehonden (waarvan ongeveer 8.200 gewone zeehonden en 6.800 grijze zeehonden), waarvan ruim 90% in de Waddenzee en de overige dieren in de Zeeuwse delta. In de hele Waddenzee, dus inclusief het Duitse en het Deense deel, leven meer dan 27.000 gewone zeehonden. De grijze zeehond is een tijd afwezig geweest, maar maakt sinds 1983 langzaam een comeback.

Doordat de Waddenzee een aantal keren per dag verandert, is de zeehond genoodzaakt zich daar op aan te passen. Dat kunnen ze gelukkig heel goed. De meeste rust- en zoogplaatsen van de gewone zeehond komen tijdens hoogwater, twee keer per dag, onder water te liggen. In die periodes jagen ze in de Noordzee op voornamelijk vissen, maar ook garnalen, krabben en inktvissen.

http://www.waddensea-worldheritage.org/nl

Waddenzee met rustende zeehonden
Rustende zeehonden op een zandplaat in de Waddenzee. Foto: Sergio Izquierdo Bloemen